მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ.19, 0105

    ტელ: +995 598 24 24 81 | +995 551 11 36 20

    ელ-ფოსტა: info@barbalesmarani.com