მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ.19, 0105

    ტელ: +995 598 24 24 81

    ელ-ფოსტა: info@barbalesmarani.com