მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ.19, 0105

    ტელ: +995 599 507 775

    ელ-ფოსტა: info@barbalesmarani.com / elene@barbalesmarani.com